Ξανά στο περιφερειακό προσκήνιο ο “διαγώνιος”

Συμφώνησαν στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας να συζητηθεί το θέμα αναλυτικά στο περιφερειακό συμβούλιο