Παρέμεινε ο Αγιαθυμιώτης Αστυνομικός Διευθυντής Χαράλαμπος Ευθ. Κοκκίνης

Μετά την κρίση των Ταξιάρχων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Αστυνομικών Διευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Μιχαήλ Καραμαλάκη και με τη συμμετοχή των Αντιστρατήγων του Σώματος Ανδρέα Δασκαλάκη και Κωνσταντίνου Σκούμα.­

Ο συγχωριανός μας Αστυνομικός Διευθυντής Χαράλαμπος Ευθ. Κοκκίνης, μετά τις σημερινές κρίσεις, παραμένει ως Αστυνομικός Διευθυντής βαθμό στον οποίο είχε προαχθεί κατά τις κρίσεις του περσινού Μαρτίου.