5 Καρτ Ποστάλ με θέμα το Γαλαξείδι (Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο)

Το άρθρο 5 Καρτ Ποστάλ με θέμα το Γαλαξείδι (Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο) εμφανίστηκε πρώτα στο Ζω Φωκίδα!.

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Πανόραμα Γαλαξειδίου.
ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Πάλλης και Κοτζιάς (Pallis & Cotzias) Αθήνα
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: 1912
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ
Κωδικός τεκμηρίου: CP.CPS.CPSPAL2.242

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Η κατάδυσις του σταυρού εν Γαλαξειδίω.
ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Μαχαιράς, Ευθ. φωτογράφος Πάλλης και Κοτζιάς (Pallis & Cotzias) Αθήνα
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Μαχαιράς, Ευθύμιος (φωτογράφος της Α.Β.Υ. Πρίγκηπος Ανδρέου) ‘Αμφισσα
Κωδικός τεκμηρίου: CP.CPS.CPSPAL2.247

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Άποψις μέρους πόλεως Γαλαξειδίου.
ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Μαχαιράς, Ευθ. φωτογράφος
Πάλλης και Κοτζιάς (Pallis & Cotzias) Αθήνα
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Μαχαιράς, Ευθύμιος (φωτογράφος της Α.Β.Υ. Πρίγκηπος Ανδρέου) Άμφισσα
Κωδικός τεκμηρίου: CP.CPS.CPSPAL2.249

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Ναός Αγίου Νικολάου εν Γαλαξειδίω.
ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Πάλλης και Κοτζιάς (Pallis & Cotzias) Αθήνα
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: 1909
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ / ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ – ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ
Κωδικός τεκμηρίου: CP.CPS.CPSPAL2.270

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Άποψις Γαλαξειδίου.
ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Αλεξάκης, Γ.Ν. Πειραιάς
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΦΩΚΙΔΑ – ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.223

Το άρθρο 5 Καρτ Ποστάλ με θέμα το Γαλαξείδι (Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο) εμφανίστηκε πρώτα στο Ζω Φωκίδα!.