18 Καρτ Ποστάλ με θέμα την Ιτέα

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Άποψις Ιτέας.
ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Παπαδόπουλος, Ι. (Παπαδόπουλος, Ι. & Υιοί, Παπαδόπουλος, Ι. & Β., Papadopoulos, J.) Άμφισσα, Ιτέα
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΦΩΚΙΔΑ – ΙΤΕΑ
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.227

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Campagne d’ Orient 1914-1918. “Itea”. La ville, le Port et le Golfe de Corinthe, pris du Camp des Permissionnaires.
ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: Grimaud, H. Fils et Cie Γαλλία, Marseille 54, rue Mazenod
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ: ΦΩΚΙΔΑ – ΙΤΕΑ
Κωδικός τεκμηρίου: CPSTE 1.238

Το άρθρο 18 Καρτ Ποστάλ με θέμα την Ιτέα εμφανίστηκε πρώτα στο Ζω Φωκίδα!.